• Naše Coolny

  Setkání specialistů kontaktních center. Stejné nebo podobné role, stejná nebo velmi podobá práce. Inspirace od nás i možnost slyšet a dozvědět se v detailu, jak to dělají jinde. Možnost diskutovat na předem dané téma i téma, která na workshopu účastníci vyberou jako nejpřínosnější. Možnost naučit se řadu nových věcí, dozvědět se jaké principy, metody, formy či pomůcky využívají jinde. Co se komu osvědčilo a co ne.

 • Vyberte si prosím..:-)!

  Smysluplné a hodnotové vedení týmu - pro team leadery

  čtvrtek 19. 3. 2020

  Coolna bude plná důležitých otázek a důležitých odpovědí, které vás mohou posunout na vaší cestě k lepšímu vedení týmu. Účastníci si budou hledat a sdílet odpovědi na otázky např. Jaký je vlastně smysl pozice teamleadera? Podle čeho se pozná, že děláte svou práci skvěle? Kde se rodí důvěra? Na jakých hodnotách stavíte své každodenní fungování? Účast přinese team leaderům vyjasnění základního kamene leadershipu - osobních hranic. Vrátí se do týmu nabití chutí a energií.

  Jak rozvíjet důvěru a mít skvělé týmy - pro manažery i team leadery

  úterky 14. 4 a 28. 4. 2020

  Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. V této Coolně představíme leaderům konkrétní metody a formy, které pomáhají tomu, mít skvělé týmy - představíme jak v týmech budovat důvěru a kvalitní mezilidské vztahy, které mohou podstatně zvýšit výkon, zvýšit angažovanost a pracovitost a spokojenost a snížit fluktuaci.

  Jak motivovat operátory call center, aby podávali lepší výsledky - pro manažery i team leadery

  čtvrtek 28. 5 .2020

  Je to obehraná písnička..:-). Jak tu udělat, abychom motivovali operátory call center k tomu, aby podávali lepší výsledky. Aby byli samostatní, angažovaní, spolehliví, zodpovědní. Připravili jsme pro účastníky ověřené tipy a inspirace o motivaci. Zároveň vytvoříme prostředí, kde budou moci tvořit a sdílet tak, aby si každý odvezl konkrétní nápady na to, co udělat právě ve svém týmu

  Zvládání stresu s Inner Game - pro manažery i team leadery

  Stresující prostředí je naše každodenní realita. V rámci Coolny společně poznáme úžasný přístup Inner Game založený na myšlenkách a zkušenostech pana Timothyho Gallweye. Vyzkoušíme si, jak příjemné je čelit stresu s užitečnými nástroji, které můžeme hned použít. Po absolvování této Coolny budete na stres nachystaní v plné polní.

  Hodnocení hovorů a zpětná vazba - pro team leadery

  Jak provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby to bylo maximálně užitečné? Aby se z toho teamleadeři nezbláznili? Jak to dělají jinde? Jaké metody se osvědčily, a které ne?​

  Jak zlepšit atmosféru ve svém týmu - pro manažery i team leadery

  Coolna je určena pro leadery, kteří chtějí na sobě dál pracovat. Chtějí, aby v týmu, který vedou bylo lidem lépe. Aby se i oni cítili lépe. Aby tým měl lepší výsledky. Účastníkům z řad leaderů Coolna přinese konkrétní inspirace, které budou moci okamžitě použít ve svých týmech k jejich zlepšování.

  Jak v týmu kontaktního centra rozvíjet důvěru a vztahy

  BRATISLAVA

  Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. V toto Cooolně představíme leaderům kontaktních centrech konkrétní metody a formy, jak v kontaktních centrech budovat v týmech důvěru a kvalitní mezilidské vztahy, které mohou podstatně snížit fluktuaci a zvýšit angažovanost a pracovitost.