• Naše Coolny

  Setkání specialistů kontaktních center. Stejné nebo podobné role, stejná nebo velmi podobá práce. Inspirace od nás i možnost slyšet a dozvědět se v detailu, jak to dělají jinde. Možnost diskutovat na předem dané téma i téma, která na workshopu účastníci vyberou jako nejpřínosnější. Možnost naučit se řadu nových věcí, dozvědět se jaké principy, metody, formy či pomůcky využívají jinde. Co se komu osvědčilo a co ne.

 • Vyberte si prosím..:-)!

  Hodnocení hovorů a zpětná vazba

  středa 2. října 2019

   

  Jak provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby to bylo maximálně užitečné? Aby se z toho teamleadeři nezbláznili? Jak to dělají jinde? Jaké metody se osvědčily, a které ne?​

  Kreativní leader

  středa 23. října 2019

   

  S tvořivým leaderem není nuda, jeho tým to ocení a funguje monem lépe, zlepšuje se jeho výkon, objevuje se nadšení a energie. Tvořivost je možné rozvíjet a navíc je nakažlivá. Tvořivý leader je velmi rychle obklopen tvořícím týmem. Úspěch pak už nezadržitelně tluče na dveře. Připravili jsme Coolnu, kde se ve svých kreativních dovednostech opravdu posunete. Naučíte se okořenit svou leaderskou praxi řadou užitečných přístupů a dovedností, které váš tým uvítá. Tvoření může být každodenní realitou.

  Jak rozvíjet důvěru a mít díky ní skvělé týmy?

  středy 30.10. a 11. 12. 2019

   

  Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. V této Coolně představíme leaderům konkrétní metody a formy, které pomáhají tomu, mít skvělé týmy - představíme jak v týmech budovat důvěru a kvalitní mezilidské vztahy, které mohou podstatně zvýšit výkon, zvýšit angažovanost a pracovitost a spokojenost a snížit fluktuaci.

  Jak v týmu kontaktního centra rozvíjet důvěru a vztahy

  úterý 5. listopadu 2019 - BRATISLAVA

  Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. V toto Cooolně představíme leaderům kontaktních centrech konkrétní metody a formy, jak v kontaktních centrech budovat v týmech důvěru a kvalitní mezilidské vztahy, které mohou podstatně snížit fluktuaci a zvýšit angažovanost a pracovitost.

   

  Oceňující leader

  středa 20. listopadu 2019

   

  Leadera, který umí správně oceňovat členy svého týmu, budou jeho lidé následovat s radostí a dobrým pocitem. Podstatné je, aby leader oceňovat skutečně uměl. Některým lidem stačí oceňující slova, jiní potřebují dárky a další třeba praktickou pomoc. Chcete se zdokonalit ve svém oceňování lidí, kteří tvoří váš tým? Neváhejte se přidat k této Coolně. Výsledky vašeho týmu se díky oceňování zhluboka nadechnou a vyrazí vpřed.

  Sdílení kontaktních center - co je kde nového, co koho trápí, jak se řeší co jinde?

  úterý 3. prosince 2019

  Zveme Vás na setkání vedoucích pracovníků kontaktních center, kde se podíváme společně na to, co se v kontaktních centrech vlastně letos dělo, děje, co se plánuje na další rok. Co komu dělá nejvíce radost, co koho nejvíce posunulo. Co se řešilo, co zabíralo, co nikoliv. Co koho čeká. Účastníci budou moci zjistit, jak to mají jinde, budou moci diskutovat a radit se s ostatními profesionály z jiných kontaktních center i s našimi experty z OpenOne.