• Naše Coolny

  Setkání specialistů kontaktních center. Stejné nebo podobné role, stejná nebo velmi podobá práce. Možnost slyšet a dozvědět se v detailu, jak to dělají jinde. Možnost diskutovat na předem dané téma i téma, která na workshopu účastníci vyberou jako nejpřínosnější. Možnost naučit se řadu nových věcí, dozvědět se jaké principy, metody, formy či pomůcky využívají jinde. Co se komu osvědčilo a co ne.

 • Vyberte si prosím..:-)!

  Rozvoj kreativních dovedností leaderů

  středa 17. dubna 2019

   

  V rámci vedení týmů hodně mluvíme o kreativitě. Mnohdy ovšem zůstává jen u slov. Opravdová tvořivost je prostě vidět. Inspirováni výzkumem Daniela Pinka jsme připravili Coolnu, kde se ve svých kreativních dovednostech opravdu posunete. Stanete se designéry, vypravěči, dirigenty, dětmi a empatickými leadery s orientací na smysl. Tahle Coolna určitě nebude nuda.

  Inovace ve vedení kontaktních center (Bratislava)

  úterý 30. dubna 2019, Bratislava

   

  Jaké jsou inovativní způsoby ve vedení týmů? Jak jsou vedena jiná kontaktní centra? Co nového zavedli a změnili? Jak vlastně funguje vnější a vnitřní motivace? Jak konkrétně se dá v kontaktních centrech podporovat angažovanost a samostatnost operátorů? Přijďte se inspirovat co nového ví věda a jak to dělají jinde.

  Mistrovské oceňování druhých

  úterý 21. května 2019

   

  Nenechte se mýlit, tady nepůjde o peníze. Odměna je očekávána a dokonce i vyplácena. Oceňování je něco úplně jiného, peníze ho nevyřeší. Mají členové vašeho týmu pocit, že vám na nich záleží? Cítí se uznávaní a oceňovaní? Máte chuť vyrazit na cestu k mistrovskému oceňování? Bude to práce a zábava. Váš tým pak díky vám rozkvete. Vyrazíte?

  Sdílení manažerů kontaktních center - nábory, detašovaná pracoviště, online kanály, prodeje a další témata

  Zveme Vás na setkání vedoucích pracovníků kontaktních center, kde se podíváme společně na otázky, které většinu kontaktních center aktuálně trápí. Účastníci budou moci zjistit, jak to mají jinde, budou moci diskutovat a radit se s ostatními profesionály z jiných kontaktních center i s našimi experty z OpenOne.

  Hodnocení hovorů a zpětná vazba

   

  Jak provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby to bylo maximálně užitečné? Aby se z toho teamleadeři nezbláznili? Jak to dělají jinde? Jaké metody se osvědčily, a které ne?​

  Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

   

  Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Na tomto CoolWorkshopu představíme leaderům konkrétní metody a formy, jak v kontaktních centrech budovat v týmech kvalitní mezilidské vztahy, které mohou podstatně snížit fluktuaci.

  Jak vytvořit ve svém týmu prostředí pro otevřenou komunikaci?

   

  Jako šéfové chceme, aby členové našich týmů byli angažovaní, pracovití, otevření, spolehliví. Klíčem k celé řadě těchto postojů je důvěra. A té nelze dosáhnout bez otevřené, někdy až extrémně otevřené komunikace. Jak otevřeně komunikovat, aby to druhé neranilo, nenaštvalo a pomohlo k rozvoji a zlepšování?

  Jak lépe komunikovat se svým týmem a zvládat konflikty?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Jak zlepšit komunikaci s členy svého týmu? Jak se v ní dále rozvíjet? Jak si na přímou a otevřenou komunikaci s lidmi v týmu najít víc času? Leadeři se naučí, jak co nejlépe díky upřímné a jasné zpětné vazbě podporovat rozvoj členů svých týmů a jak být přesní a srozumitelní.

  Jak díky svému "Flow" lépe vést svůj tým?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Ty nejlepší leadeři neustále hledají cesty, jak být svému týmu ještě užitečnějšími. Nejužitečnější jsou pokud je "leaderování" baví, pokud je pro ně přirozené a jsou v tzv. Flow. Náš workshop pomůže účastníkům pochopit sílu Flow a pomůže účastníkům si Flow nalézt, najít si, jak se do něj dostávat a jak se v něm co nejdéle udržet.

  Jak vyzrát na stres s pomocí Inner Game?

  určeno pro kohokoliv z kontaktního centra

  Náš workshop pomůže účastníkům být na stres připravení. Účastníci si osvojí užitečné dovednosti pro zvládání stresu v domácích i pracovních situacích. Naučí se využívat několik konkrétnch a praktických nástrojů.

  Rozvoj učení v kontaktních centrech

  určeno pro lektory, metodiky či team leadery kontaktních center

   

  V kontaktních centrech se hodně učí a učit bude. Na tomto CoolWorkshopu chceme účastníkům představit dvě účinné metody učení a umožnit jim vzájemně si nasdílet své zkušenosti v oblasti učení operátorů. Podíváme se a vyzkoušíme si metodu Kooperativního vyučování

  a metodu RWCT.

  Jak může leader díky osobnímu Proč? lépe vést svůj tým?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Na tomto workshopu se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby.

  Jak může leader díky osobnímu Proč? lépe vést svůj tým?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Na tomto workshopu se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby.