• Raňajky slovenských

  kontaktných centier

  Príďte a zdieľajte s ostatnými špecialistami kontaktných centier svoje skúsenosti a názory ako riadite svoje kontaktné centrum.

 • O čom naše Raňajky sú?

  Našim cieľom je neustále hľadať a meniť kultúru, nastavenie procesov a celkovú logiku kontaktných centier tak, aby sa kontaktné centrá stali prostredím, v ktorom manažéri, teamleaderi, dispečeri, tréneri, operátori a všetci ostatní dokážu dlhodobo pracovať a mať svoju prácu radi. Uplatňovať svoje talenty, mať priateľské vzťahy, cítiť zmysel svojej práce, svoju užitočnosť. Mať výsledky, ale nie za cenu neuveriteľného tlaku a prakticky neľudských podmienok. A predovšetkým zisťovať spokojnosť klientov, ktorí sa na kontaktné centrá obracajú.

   

  Na raňajkách manažérov kontaktných centrier budeme hľadať odpoveď na jednu z kľúčových otázok: Ako dlhodobo budovať úspešné a radostné kontaktné centrum? Budeme diskutovať o tom, ako zladiť požiadavky na kontaktné centrá so spokojnosťou ich zamestnancov i klientov, a ako zmeniť náhľad na fungovanie v nich. Ako zaistiť, aby nebola taká veľká fluktuácia, ako mať výsledky a zároveň spokojných kolegov.

   

  Na raňajkách nebudete obťažovaní prezentáciou dodávateľa ani žiadnymi letákmi. Stretnete sa s manažérmi iných kontaktných centier. Zistíte aké to je inde, aké majú iní manažéri skúsenosti, ako oni zvládajú budovať a prevádzkovať svoje kontaktné centrá. Odnesiete si radu inšiprácií a informácií od ďaľších účastníkov. Naberiete energiu, možno si aj trochu odpočiniete od každodenného stresu. Nebudete len sedieť a počúvať, budete môcť zdieľať, predávať svoje skúsenosti, pýtať sa a zisťovať. Celkom neformálne, s malým pohostením.

   

 • Cena

  Raňajky sú pre účastníkov ZDARMA.

 • Máte záujem?