• Klub team leaderů

  - Proč?

 • Jak může osobní "Proč?" pomoci ke štěstí v práci?


  Hledat smysl je lidskou přirozeností. Dokazují to četné vědecké studie. Uvědomujeme si společně s Danielem Pinkem, že „Lidské bytosti nejsou pouze menší, pomalejší, lépe vonící koně, kteří rychle cválají za svou denní dávkou cukru.“ Pokud si dobře uvědomíme a pojmenujeme smysl své práce, od základů ji to promění. Dodá nám to energii na zvládání okamžiků, kdy je naše pracovní cesta náročná a vyčerpávající.

   

  V rámci této Coolny se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci teamleadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby. Seznámíme se se Zlatým kruhem Simona Sinka a přesně si pojmenujeme, co děláme, jakých se přitom držíme hodnot a proč se tomu vůbec věnujeme. Rozčleníme si své pracovní činnosti na rutinní a kreativní. Naučíme se, jak toto třídění co nejlépe využít.

   

  Společně se podíváme na téma důvěry a odpovědnosti. Načerpáme energii z úspěšných příběhů firem, kde odpovědnost změnila nejen výsledky, ale i radost lidí z odvedené práce. Na příkladu Sama Waltona, zakladatele Walmartu se pokusíme změnit pohled na své podřízené od základů – přijmeme sami sebe jako služebníky, kteří pro ně mohou ledacos udělat. Budeme konkrétní, každý si odnese nápady k okamžitému vyzkoušení i chuť to opravdu co nejdříve udělat.

 • V rámci Coolny otevřeme tato témata

  broken image

  Zlatý kruh

  Účastníkům představíme nápad Simona Sinka rychle vedoucí k hledání a nalézání osobního smyslu práce. Projdeme si příklady, které k zahájení hledání dokáží doslova „nakopnout“.

  broken image

  Rutina, kreativita a hodnoty

  Účastníci si zmapují své pracovní činnosti a rozdělí je na rutinní a kreativní. Budou uvažovat o tom, které souzní s jejich osobním smyslem v práci. Podíváme se na hodnoty, které jsou pro jednotlivce zásadní pro každodenní fungování.

  broken image

  Moje odpovědnost

  S účastníky si formou myšlenkové mapy projdeme jejich vnímanou odpovědnost. Diskutovat budeme o tom, za co by jim měli být odpovědní jejich podřízení.

  broken image

  Osobní Proč? a služba

  Přejeme si, aby účastníci zažívali více štěstí v práci. Podle našich zkušeností je možné osobní PROČ? doplnit změnou pohledu na podřízené. Seznámíme účastníky s myšlenou Sama Waltona, který na službě podřízeným vybudoval největší maloobchodní řetězec na světě.