•  

   

  Jak inovovat způsob vedení kontaktních center?

 •  

  Svět kontaktních center je extrémně rychlý a náročný. Prakticky pořád se hledá řešení jak zajistit co největší efektivitu, co největší prodeje a kvalitu za nízké ceny. Je poptávka po návodech, různých možnostech, alternativních řešeních. Okolní svět také nespí a lze v něm hledat řadu inspirací a inovací, která by mohla leckterému kontaktnímu centru pomoci.

   

  Proto je součástí Klubu manažerů 2018 i "inovační" workshop.

  Jeho smyslem je předat Vám "nové" informace a inspirovat Vás tak k inovacím ve způsobu vedení kontaktních center. Předat takové informace, které jsou pro rozvoj kontaktních center relevantní.

   

  Kontaktní centra jsou hodně o vedení lidí, proto Vám nejdříve představíme inovativní způsoby vedení týmů a motivace. Kontaktní centra mají velké problémy s náborem nových operátorů, proto budeme společně hledat vlastnosti, které by měla mít firemní kultura, která nové zaměstnance přitahuje. A opět se podíváme na Vaše aktuální témata a problémy.

 • Program

  broken image

  10.00 - 12.00

  Novinky v oblasti vedení lidí

  Představíme Vám vědecké poznatky a závěry v oblasti motivace. Podíváme se na úspěšnost vnější a vnitřní motivace a na to, co věda zjistila o tom, co nás nejvíce motivuje. Podíváme se na příklady kontaktních center, kde využívají prvky vnitřní motivace, na to, jak konkrétně to dělají, jaké jsou jejich výsledky a zkušenosti.

  broken image

  12.00 - 13.00

  Oběd

  broken image

  13.00 - 14.00

  Je možné nové operátory "přitahovat"?

  Společně vydefinujeme a budeme sdílet klíčové vlastnosti (hodnoty), které by měla mít kultura kontaktních center, aby přitahovala nové uchazeče. Odnesete si společně vytvořený seznam klíčových parametrů, na které by se mělo kontaktní centrum zaměřit, aby se stalo zajímavé pro potenciální uchazeče.

  broken image

  14.00 - 16.00

  Sdílení

  Probereme s Vámi aktuální největší problémy, překážky, ale i motivátory a to co Vás těší a baví. Navzájem se díky sdílení budete moci inspirovat ve způsobech řešení i formami překonávání překážek i úskalí, které život v kontaktních centrech přináší. K otevřenému problému získáte cca deset unikátních doporučení, informací, pohledů.