• Inspirace k učení v době

  roušek a home office

   

   

 • Učení v kontaktních centrech je čím dál tím složitější.

  A současná doba tomu moc nepomáhá...:-).

  Školit se musí vzdáleně, online.

  Aby se operátoři vůbec mohli posadit na telefon (k e-mailu, ...), musí vstřebat opravdu značné množství informací. Zpravidla učení těchto, pro ně naprosto nových informací, trvá více týdnů, někdy i měsíce. Vzdělání potenciálních operátorů je pořád nižší a nižší. Schopnost a ochota se učit je také jiná, než to bývalo dříve. Naučením "vstupních" informací to navíc nekončí. Ve společnostech se neustále mění produkty, procesy, sazebníky i formuláře. A vždy se měnit budou. Takže vše se musí operátoři průběžně doučovat.

   

  Inspirovali jsme se ve "svobodě učení" a v zážitkové pedagogice a na této Coolně účastníkům představíme některé zážitkové metody učení. Dozví se teoretické základy některých zážitkových metod a na cvičeních (z prostředí call center) si je budou moci vyzkoušet a zažít. Zároveň vytvoříme prostředí sdílení tak, aby se účastníci dozvěděli, jak to dělají jinde. Objeví, jak se učí v jiných kontaktních centrech. Naším záměrem je, aby lektoři kromě nových metod načerpali inspiraci i z jiných kontaktních center, dozvěděli se, co jim funguje i co se jim neosvědčilo.

   

  Coolna je určena pro lektory, trenéry, metodiky i všechny zaměstnance v dalších rolích, které se na učení operátorů podílejí, které tato oblast zajímá, chtějí se inspirovat a jsou připraveni své zkušenosti a názory sdílet.

 • Struktura programu

   

  1. den

  broken image

  Úvod do zážitkových metod učení

  Účastníky se dozvědí o tom, jak učení skrz zážitky je v některých situacích daleko účinnější. Dozvědí se obecný rámcový základ učení skrze zážitky.

   

  broken image

  Práce se záměrem

  Podíváme se na jeden ze základních kamenů učení - pedagogický záměr . Vysvětlíme proč je tak důležitý a necháme účastníky se procvičit si na konkrétním příkladu práci s ním.

  broken image

  Cvičení - učení informací

  Na konkrétním příkladu z oblasti call center si účastníci prožijí formu zážitkového učení znalostí.

  broken image

  Příběhy účastníků

  Protože jedním ze záměrů Coolny je sdílení, v této části dostanou lektoři možnost se dozvědět, jak učí v jiných kontaktních centrech.

  broken image

  Reflexe a osobní výzvy

  Na závěr setkání si Team leadeři sepíšou klíčové myšlenky celého dne a stanoví si cíle, na které se zaměří v období do příští Coolny. 

 • 2. den

  broken image

  Jak šlo plnění cílů?

  Začátek setkání bude věnován sdílení toho, jaká řešení a jaké výsledky kdo dosáhl při plnění svých osobních výzev.

  broken image

  Cvičení - učení dovedností

  Na konkrétním příkladu z oblasti call center si účastníci prožijí formu zážitkového učení dovedností.

  broken image

  Cvičení - postoje

  Na konkrétním příkladu z oblasti call center si účastníci prožijí formu zážitkového učení postojů.

  broken image

  Příběhy účastníků

  Protože jedním ze záměrů Coolny je sdílení, v této části dostanou lektoři možnost pokračovat v diskusi a dozvědět se, jak učí v jiných kontaktních centrech.

  broken image

  Reflexe a uzavření

  Na závěr setkání si lektoři sepíšou klíčové myšlenky celého dne a stanoví si cíle, na které se zaměří v období do konce roku.

 • Jaký bude formát Coolny?

  broken image

  Formát a časový rámec

  Tato Coolna je ONLINE A JE DVOUDENNÍ.

  Nikoliv dva dny za sebou, ale dva různé dny, mezi nimiž je měsíční prodleva tak, aby si mohli naučené účastníci vyzkoušet a podělit se s ostatními o to, co a jak jim šlo a nešlo.

  Oba dny mají stejný časový rozvrh : přenos začíná v 9.00, končí ve 13.00 hodin.

  V průběhu online Coolny je prostor na dvě přestávky.

  broken image

  Neformální atmosféra

  Coolny pořádána hodně neformálně.

  S účastníky si tykáme.

  Hodně je zapojujeme.

  I online setkání děláme maximálně interaktivní.

  Účastníky rozdělujeme do skupinek, ve kterých často pracují.

  broken image

  Sdílení

  V našich Coolnách je vždy prostor pro sdílení.

  Naši průvodci hlídají, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky.

  Aby zazněly rady i názory ostatních.

  broken image

  Účastníci

  Coolna je určena pouze pro lektory kontaktních center. Resp. ty role, které jsou odpovědné v kontaktních centrech za učení.

  Předpokládá se 10-12 účastníků.

  broken image

  Energie a zábava

  Coolna bude pojata tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku.

  Teorie bude doplňována cvičeními a sdílením.

  Kde každý může přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Proč se připojit?

  Protože se toho lektoři hodně moc naučí!

  broken image

  Inspirace

  Lektoři si odnesou konkrétní metody , které budou moci využívat při učení ve svém kontaktním centru. Půjde o metody zážitkové pedagogiky, které jsou mnohdy daleko účinnější než metody standardně a běžně využívané.

  broken image

  Rady

  Účastníci se dozvědí od průvodců i ostatních expertů konkrétní doporučení, co by mohli dělat. Jak, kdy, jakou formou.

  Dozvědí se, jak učí v jiných kontaktních centrech.

  broken image

  Seznamování

  Poznají nové lektory, s kterými budou moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů. Kolegů, se kterými budou moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Coolnou Vás provedou

  broken image

  Michal Beránek

  "Zážitková pedagogika mě neuvěřitelně chytla. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel jaké to je, když se učím tímto způsobem. Jak si daleko více pamatuji, více toho zvládám a v konečném důsledku i umím. Fascinuje mě jaké výsledky i průběh to má, když využiji svých poznatků a připravíme v kontaktním centru nějaký "učící program" postavený právě na zážitkové pedagogice. Moc rád tím inspiruji ostatní, aby i oni mohli tyto informace a zkušenosti využít."

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  "Vždycky jsem vnímal učení jako proces, ve kterém je potřeba prožívat radost. Jde o radost z objevování nových věcí a schopností. Jde o radost z toho, že se posouvám a umím toho víc a víc. Zážitková pedagogika a sdílení opravdových zkušeností je jednou z cest k radosti ve vzdělávání. Moc mě baví společně s Michalem vytvářet prostor pro objevitelské plavby v oceánu učení se. Věřím, že být lektorem může být zábava. Když se lektoři baví, mají lepší pozornost svých svěřenců a tím i výsledky. Učení funguje, když má šťávu, proto se podílím na jejím přidávání."

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Registrace