•  

   

  Ako vo svojom tíme budovať dôveru?

 • Prečo práve táto Coolna?

   

  Z dlhoročných prieskumov vyplýva, že jednou z dvoch oblastí, ktoré zďaleka najviac vplývajú na spokojnosť zamestnancov v práci je to, ako sa zamestnanci cítia vo svojom tíme. Akú cítia vo svojom tíme dôveru, aké na ich pracovisku panujú vzťahy s najbližšími spolupracovníkmi. To dokáže prebiť aj finančnú (ne)motiváciu a celý rad procesných problémov a iných demotivačných faktorov.

   

  Práca prevádzkového managementu, vedúcich tímov aj operátorov kontaktných centier je ťažká a prostredie veľmi náročné. Fluktuácia veľká. A práve to, ako funguje dôvera a vzťahy v tímoch, do ktorých manažéri, vedúci tímov aj operátori patria, ich môže udržať spokojnejšími a fluktuáciu znižovať. S rozvojom dôvery a vzťahov na pracovisku sa pritom priebežne veľmi nepracuje. Pritom je možné v každodennom živote kontaktného centra a v každodennej práci manažérov, vedúcich pracovníkov aj team leaderov robiť maličkosti, ktoré významnou mierou k dôvere a ku kvalitným vzťahom medzi členmi tímu prispievajú.

   

  V rámci tejto Coolne sa zameriame práve na rozvoj dôvery v tíme. Využijeme princípy Johna Gottmana - psychológa, ktorý svoj život zasvetil vedeckému skúmaniu dôvery a vzťahov. Využijeme poznatky vedy o stavebných kameňoch dôvery a mnohých dôležitých súvislostiach. Účastníkom (manažérom, vedúcim pracovníkom, team leaderom kontaktných centier) poskytneme možnosť pochopenia dôvery a vzťahov medzi ľuďmi v celkovom kontexte a umožníme porozumenie celej rade mechanizmov, ktoré vplývajú na ich kvalitu. Predstavíme konkrétne možnosti, ako dôveru a partnerstvo v tíme podporovať v každodennom živote. A tým vytvárať veľmi silnú platformu, ktorá dlhodobo podporí spokojnosť ale aj angažovanosť a pracovitosť našich zamestnancov.

 • Aký bude formát Coolne?

  broken image

  Neformálne prostredie

  Na Coolni sú "zakázané" obleky, doporučuje sa neformálne oblečenie, také, v ktorom sa účastníci cítia dobre. Tykáme si.

  broken image

  Zdieľanie

  Na Coolni budeme siedieť v kruhu. Naši sprievodcovia budú dohliadať, aby mal každý dostatočný priestor, mohol sa vyjadriť a dostalo sa na jeho otázky a pripomienky.

  broken image

  Účastníci

  Coolna je určená pre manažérov, vedúcich pracovníkov a team leaderov kontaktných centier. Spravidla sa ho účastní 10-12 účastníkov.

  broken image

  Energia a zábava

  Coolna je postavená tak, aby všetkých účastníkov hlavne bavila. V žiadnom prípade nepôjde len o čistú prednášku. Teória bude dopĺňaná cvičeniami a zdieľaním. Kde môže každý prispieť svojou unikátnou energiou a záujmom.

 • Program

  broken image

  8.45 - 9.00

  Registrácia, zoznámenie, občerstvenie

  broken image

  9.00 - 10.00

  Znalosti druhých

  V tomto bloku sa pozrieme na to, ako je pri dôvere dôležité naozaj a v detaile poznať členov svojho tímu. Predstavíme odporúčania, čo by mohli vedúci pracovníci kontaktných centier konkrétneho robiť, aby podporovali vzájomné spoznávanie sa členov svojich tímov.

  broken image

  10.00 - 11.00

  Vďačnosť a oceňovanie

  Nadviažeme pohľadom na dôležitosť "chválenia". Účastníci si sami na sebe vyskúšajú nájsť svoje kľúčové leaderské superschopnosti aj to, ako sa prejavujú. Predstavíme odporúčania, aké konkrétne aktivity by sa mali v kontaktných centrách robiť, aby sa vďačnosti a oceňovanie podporovali. 

  broken image

  11.00 - 12.00

  Načúvanie a ochota

  Po obede sa ako prvé pozrieme na načúvanie. Vyskúšame si, ako sa ľudia cítia na poradách v rôznych prípadoch, podľa toho, ako je poskytovaná pozornosť. Prejdeme si opäť odporúčania, čo konkrétneho robiť, aby sa načúvanie a následne ochota podporovali.

  broken image

  12.00 - 13.00

  Obed

  broken image

  13.00 - 14.30

  Poradný kruh

  V poslednej časti Coolne otvoríme aktuálne témy účastníkov. Ktokoľvek bude môcť otvoriť to, čo ho trápi, s čím si nevie rady alebo s čím by chcel poradiť. A bude mať možnosť od ostatných účastníkov získať spätnú väzbu, rady, odporúčania.

  broken image

  14.30 - 15.00

  Záverečné zdieľanie

  Zrekapitulujeme si kľúčové myšlienky, nazdieľame aktuálne kľúčové poznatky účastníkov a poskytneme si spätnú väzbu.

 • Prečo prísť?

  Príďte sa niečo nové naučiť!

  broken image

  Inšpirácia

  Dôvera a vzťahy na pracovisku sú jednými z dvoch najdôležitejších faktorov spokojnosti zamestnancov. Keď nie sú dobré, ľudia odchádzajú. Na Coolni naučíme vedúcich pracovníkov, ako dôveru a dobré vzťahy podporovať. To umožní zvýšiť spokojnosť členov ich tímov a zníži riziko fluktuácie.

  broken image

  Rady

  Pri každej oblasti, ktorou sa dajú kvalitné vzťahy podporovať, sa účastníci dozvedia konkrétne odporúčania, čo by mohli robiť. Ako, kedy, akou formou.

  broken image

  Zoznamovanie

  Spoznáte nových ľudí, budete môcť nadviazať kontakt a vytvoriť si sieť profesijných kolegov, s ktorými budete môcť aj po Coolni konzultovať, radiť sa a zdieľať.

 • Coolnou Vás prevedie

  broken image

  Michal Beránek

  "Roky som viedol tímy a správal sa nevedome tak, že som vzťahy so svojimi kolegami aj medzi nimi navzájom skôr narušoval. Ľudia mi z tímu odchádzali a ja som sa čudoval prečo, keď im kľudne zvýšim plat... :-). Netušil som, že stačí docela málo. Vedieť a konať. Na tejto Coolni oceňujem Petrove konkrétne a presné popisy konkrétnych situácií, cvičení, na ktorých sa dá overovať a zažívať aj konkrétne odporúčania, ako kvalitné vzťahy na pracovisku podporovať."

 • Cena

  Cena je uvedená bez DPH.

 • Registrácia