•  

   

  Jak rozvíjet důvěru a mít díky ní skvělé týmy?

 • Proč právě tato Coolna?

   

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Jakou cítí ve svém týmu důvěru, jaké na jejich pracovišti panují vztahy s nejbližšími spolupracovníky. To dokáže přebít i finanční (ne)motivaci a celou řadu procesních problémů a jiných demotivačních faktorů.

   

  Také se ukazuje, že skvělé týmy se mimo jiné opírají o vztahy jejich členů, které jsou založeny právě na důvěře.

  To, jak funguje důvěra a vztahy v týmech přímo ovlivňuje spokojenost, to, jaké budou výsledky i výkonnost, jaké bude angažovanost i aktivita členů týmu. S rozvojem důvěry a vztahů na pracovišti se zpravidla průběžně moc nepracuje. Většinou se zadávají a kontrolují cíle a hledají opatření pro jejich plnění. V každodenním životě každého týmu a v každodenní práci manažerů a leaderů lze dělat řadu i malých věcí , které významnou měrou k důvěře a ke kvalitním vztahům mezi členy týmů přispívají.

   

  V rámci této Coolny se zaměříme právě na rozvoj důvěry v týmu. Využijeme principů Johna Gottmana – psychologa, jež svůj život zasvětil vědeckému zkoumání důvěry a vztahů. Využijeme poznatků vědy o stavebních kamenech důvěry a mnohých důležitých souvislostech. Účastníkům poskytneme možnost pochopení důvěry a vztahů mezi lidmi v celkovém kontextu a umožníme porozumění celé řadě mechanismů, které ovlivňují jejich kvalitu. Představíme konkrétní možnosti, jak důvěru a partnerství v týmu podporovat v každodenním životě. A tím vytvářet velmi silnou platformu, která dlouhodobě podpoří spokojenost ale i angažovanost a pracovitost našich zaměstnanců.

 • Jaký bude formát Coolny?

  Neformální prostředí

  Coolnu pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Časový rámec

  Tato Coolna je DVOUDENNÍ. Nikoliv dva dny za sebou, ale dva různé dny, mezi nimiž je dvoutýdenní prodleva.

  Sdílení

  V Coolně budeme sedět v kruhu. Naši průvodci budou hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Coolna je určen pro manažery, vedoucí pracovníky a leadery. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

  Energie a zábava

  Coolna bude pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o jen o čistou přednášku. Teorie bude doplňována cvičeními a sdílením. Kde každý může přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program - 1. den

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 11.00

  Proč vlastně lidé odcházejí?

  Účastníkům představíme vědecké poznatky a závěry týkající se opravdových vnitřních důvodů toho, proč lidé odcházejí z týmů. Účastníci si zažijí pocity vyčlenění, aby lépe pochopili, jak se v okamžiku rozhodnutí odejít lidé cítí.

  11.00 - 12.00

  Znalosti druhých

  V tomto bloku se podíváme na to, jak je u důvěry důležité opravdu a v detailu znát členy svého týmu. Představíme doporučení, co by mohli vedoucí pracovníci kontaktních center konkrétního dělat, aby podporovali vzájemní poznávání se členů svých týmů.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.00

  Vděčnost a oceňování

  Navážeme pohledem na důležitost "chválení". Účastníci si sami na sobě vyzkouší najít své klíčové leaderské superschopnosti i to, jak se projevují. Představíme doporučení, jaké konkrétní aktivity by se měli v týnech dělat, aby se vděčnosti a oceňování podporovaly.

  14.00 - 15.30

  Naslouchání a vstřícnost

  Po obědě se jako první podíváme na naslouchání. Vyzkoušíme si, jak se lidé cítí na poradách v různých případech, podle toho, jak je poskytována pozornost. Projdeme si opět doporučení, co konkrétního dělat, aby se naslouchání a následně vstřícnost podporovaly.

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Program - 2. den

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 11.00

  Druhý je partner nikoliv soupeř

  Na první den navážeme v tomto bloku tím, že se blíže podíváme na to, kdy a jak druhým dát možnost jejich vlivu a umožnit jim možnost ovlivňovat prostředí ve své práci. Blíže si i řekneme, jak správně pracovat s principy delegování. Podíváme se na to, jak to dělat, aby to bylo zdravé a podporovalo to kvalitní vztahy. Na konkrétním cvičení si ukážeme, jak nezneužít role šéfa a řešit s členy svého týmu problém tak, aby se členové týmu cítili přijímáni a slyšeni.

  11.00 - 12.00

  Řešení řešitelných problémů

  Na začátku si účastníci najdou svoje "problémy", to, s čím se aktuálně potýká právě jejich tým. Naučíme je rozlišovat a škálovat. I to, jak se dá z pozice šéfa postupovat, aby se řešilo to skutečně důležité, to co je příčinou.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.00

  Jak řešit patové situace?

  Ne všechno se dá řešit. Podíváme se na to, jak se stavět k takovým situacím, aby to podporovalo kvalitní vztahy mezi členy týmu. Účastníky naučíme konkrétní metody, které vedou k tomu, že patové situace nejsou problém a nekomplikují každodenní práci v týmu.

  14.00 - 15.30

  Neutralizace čtyř jezdců apokalypsy

  Na závěr dvoudenní Coolny se podíváme na to, co určitě nedělat a jak správně poskytovat zpětnou vazbu. Tak, aby neměla druhá strana pocity neoprávněné kritiky, pohrdání a aby nepřešla do defenzívy .

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového naučit!

  Inspirace

  Důvěra a vztahy na pracovišti jsou jedněmi ze dvou nejdůležitějších faktorů spokojenosti zaměstnanců. Když nejsou dobré, lidé odchází. Na Coolně naučíme vedoucí pracovníky, jak důvěru a dobré vztahy podporovat. To umožní zvýšit spokojenost členů jejich týmů a sníží riziko fluktuace

  Rady

  U každé oblasti, kterou se dají kvalitní vztahy podporovat, se účastníci dozvědí konkrétní doporučení, co by mohli dělat. Jak, kdy, jakou formou.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Coolnou Vás provedou

  Petr Koch

  „Jsem-li dostatečně vědomý, pak jsem schopen vnímat, kdo jsem a co se ve vztahu odehrává. Díky své pravdivosti mohu zažívat více chvil radosti a vlastní spokojenosti, mohu žít mnohem šťastnější a více naplněný život, ať jsem v kontaktu s kýmkoli. Pravdivost je pak odrazovým můstkem k tvoření vlastní reality podle svých představ, a tím se mnohem více stávat jejím aktivním tvůrcem a ne pouze otrokem života.“

  Michal Beránek

  „Léta jsem vedl týmy a choval se nevědomě tak, že jsem vztahy se svými kolegy i mezi nimi navzájem spíše narušoval. Lidé mi z týmů odcházeli a já se divil proč, když jim klidně přidám..:-). Netušil jsem, že stačí docela málo. Vědět a konat. Na této Coolně oceňuji Petrovi konkrétní a přesné popisy konkrétních situací, cvičení, na kterých se dá ověřovat a zažívat i konkrétní doporučení, jak kvalitní vztahy na pracovišti podporovat.“

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Registrace