•  

   

  Jak rozvíjet důvěru a mít díky ní skvělé týmy?

 • Proč právě tato Coolna?

   

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Jakou cítí ve svém týmu důvěru, jaké na jejich pracovišti panují vztahy s nejbližšími spolupracovníky. To dokáže přebít i finanční (ne)motivaci a celou řadu procesních problémů a jiných demotivačních faktorů.

   

  Také se ukazuje, že skvělé týmy se mimo jiné opírají o vztahy jejich členů, které jsou založeny právě na důvěře.

  To, jak funguje důvěra a vztahy v týmech přímo ovlivňuje spokojenost, to, jaké budou výsledky i výkonnost, jaké bude angažovanost i aktivita členů týmu. S rozvojem důvěry a vztahů na pracovišti se zpravidla průběžně moc nepracuje. Většinou se zadávají a kontrolují cíle a hledají opatření pro jejich plnění. V každodenním životě každého týmu a v každodenní práci manažerů a leaderů lze dělat řadu i malých věcí , které významnou měrou k důvěře a ke kvalitním vztahům mezi členy týmů přispívají.

   

  V rámci této Coolny se zaměříme právě na rozvoj důvěry v týmu. Využijeme principů Johna Gottmana – psychologa, jež svůj život zasvětil vědeckému zkoumání důvěry a vztahů. Využijeme poznatků vědy o stavebních kamenech důvěry a mnohých důležitých souvislostech. Účastníkům poskytneme možnost pochopení důvěry a vztahů mezi lidmi v celkovém kontextu a umožníme porozumění celé řadě mechanismů, které ovlivňují jejich kvalitu. Představíme konkrétní možnosti, jak důvěru a partnerství v týmu podporovat v každodenním životě. A tím vytvářet velmi silnou platformu, která dlouhodobě podpoří spokojenost ale i angažovanost a pracovitost našich zaměstnanců.

 • Jaký bude formát Coolny?

  broken image

  Neformální prostředí

  Coolnu pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  broken image

  Časový rámec

  Tato Coolna je DVOUDENNÍ. Nikoliv dva dny za sebou, ale dva různé dny, mezi nimiž je dvoutýdenní prodleva.

  broken image

  Sdílení

  V Coolně budeme sedět v kruhu. Naši průvodci budou hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  broken image

  Účastníci

  Coolna je určen pro manažery, vedoucí pracovníky a leadery. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

  broken image

  Energie a zábava

  Coolna bude pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o jen o čistou přednášku. Teorie bude doplňována cvičeními a sdílením. Kde každý může přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program - 1. den

  broken image

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  broken image

  10.00 - 11.00

  Proč vlastně lidé odcházejí?

  Účastníkům představíme vědecké poznatky a závěry týkající se opravdových vnitřních důvodů toho, proč lidé odcházejí z týmů. Účastníci si zažijí pocity vyčlenění, aby lépe pochopili, jak se v okamžiku rozhodnutí odejít lidé cítí.

  broken image

  11.00 - 12.00

  Znalosti druhých

  V tomto bloku se podíváme na to, jak je u důvěry důležité opravdu a v detailu znát členy svého týmu. Představíme doporučení, co by mohli vedoucí pracovníci kontaktních center konkrétního dělat, aby podporovali vzájemní poznávání se členů svých týmů.

  broken image

  12.00 - 13.00

  Oběd

  broken image

  13.00 - 14.00

  Vděčnost a oceňování

  Navážeme pohledem na důležitost "chválení". Účastníci si sami na sobě vyzkouší najít své klíčové leaderské superschopnosti i to, jak se projevují. Představíme doporučení, jaké konkrétní aktivity by se měli v týnech dělat, aby se vděčnosti a oceňování podporovaly.

  broken image

  14.00 - 15.30

  Naslouchání a vstřícnost

  Po obědě se jako první podíváme na naslouchání. Vyzkoušíme si, jak se lidé cítí na poradách v různých případech, podle toho, jak je poskytována pozornost. Projdeme si opět doporučení, co konkrétního dělat, aby se naslouchání a následně vstřícnost podporovaly.

  broken image

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Program - 2. den

  broken image

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  broken image

  10.00 - 11.00

  Druhý je partner nikoliv soupeř

  Na první den navážeme v tomto bloku tím, že se blíže podíváme na to, kdy a jak druhým dát možnost jejich vlivu a umožnit jim možnost ovlivňovat prostředí ve své práci. Blíže si i řekneme, jak správně pracovat s principy delegování. Podíváme se na to, jak to dělat, aby to bylo zdravé a podporovalo to kvalitní vztahy. Na konkrétním cvičení si ukážeme, jak nezneužít role šéfa a řešit s členy svého týmu problém tak, aby se členové týmu cítili přijímáni a slyšeni.

  broken image

  11.00 - 12.00

  Řešení řešitelných problémů

  Na začátku si účastníci najdou svoje "problémy", to, s čím se aktuálně potýká právě jejich tým. Naučíme je rozlišovat a škálovat. I to, jak se dá z pozice šéfa postupovat, aby se řešilo to skutečně důležité, to co je příčinou.

  broken image

  12.00 - 13.00

  Oběd

  broken image

  13.00 - 14.00

  Jak řešit patové situace?

  Ne všechno se dá řešit. Podíváme se na to, jak se stavět k takovým situacím, aby to podporovalo kvalitní vztahy mezi členy týmu. Účastníky naučíme konkrétní metody, které vedou k tomu, že patové situace nejsou problém a nekomplikují každodenní práci v týmu.

  broken image

  14.00 - 15.30

  Neutralizace čtyř jezdců apokalypsy

  Na závěr dvoudenní Coolny se podíváme na to, co určitě nedělat a jak správně poskytovat zpětnou vazbu. Tak, aby neměla druhá strana pocity neoprávněné kritiky, pohrdání a aby nepřešla do defenzívy .

  broken image

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového naučit!

  broken image

  Inspirace

  Důvěra a vztahy na pracovišti jsou jedněmi ze dvou nejdůležitějších faktorů spokojenosti zaměstnanců. Když nejsou dobré, lidé odchází. Na Coolně naučíme vedoucí pracovníky, jak důvěru a dobré vztahy podporovat. To umožní zvýšit spokojenost členů jejich týmů a sníží riziko fluktuace

  broken image

  Rady

  U každé oblasti, kterou se dají kvalitní vztahy podporovat, se účastníci dozvědí konkrétní doporučení, co by mohli dělat. Jak, kdy, jakou formou.

  broken image

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Coolnou Vás provedou

  broken image

  Petr Koch

  „Jsem-li dostatečně vědomý, pak jsem schopen vnímat, kdo jsem a co se ve vztahu odehrává. Díky své pravdivosti mohu zažívat více chvil radosti a vlastní spokojenosti, mohu žít mnohem šťastnější a více naplněný život, ať jsem v kontaktu s kýmkoli. Pravdivost je pak odrazovým můstkem k tvoření vlastní reality podle svých představ, a tím se mnohem více stávat jejím aktivním tvůrcem a ne pouze otrokem života.“

  broken image

  Michal Beránek

  „Léta jsem vedl týmy a choval se nevědomě tak, že jsem vztahy se svými kolegy i mezi nimi navzájem spíše narušoval. Lidé mi z týmů odcházeli a já se divil proč, když jim klidně přidám..:-). Netušil jsem, že stačí docela málo. Vědět a konat. Na této Coolně oceňuji Petrovi konkrétní a přesné popisy konkrétních situací, cvičení, na kterých se dá ověřovat a zažívat i konkrétní doporučení, jak kvalitní vztahy na pracovišti podporovat.“

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Registrace