• Díky správnému oceňování můžete ve svém týmu dokázat zásadní změny.

   

  Garry Chapman přinesl světu geniální myšlenku pěti jazyků lásky v partnerských vztazích.

   

  Doslova tak proměnil životy statisíců lidí. Jako by to nestačilo, napadlo ho, že by tuto myšlenku mohl přenést i do pracovního prostředí.

   

  A bylo to. Přišel s pěti jazyky ocenění v pracovních vztazích. Jde o unikátní pohled na dovednost oceňovat druhé. Výjimečnost Garryho přístupu spočívá v tom, že bere vážně to, jak jednotliví členové týmu nejlépe přijímají ocenění.

   

  Někdo čeká slova, někdo dary, někdo pomoc, někdo pozornost a jiný dokonce pohlazení.

  Mistrovství v disciplíně oceňování spočívá v respektu k preferovanému jazyku ocenění u jednotlivců a v nikdy nekončícím objevováním dalších a dalších forem.

   

  Nejmilovanější leadeři dneška mají jedno společné – jsou geniální v oblasti oceňování.

  V rámci Coolny s námi prozkoumáte všech pět jazyků ocenění a společně prodiskutujeme, jak jimi nejlépe mluvit, co se osvědčilo a jaké uličky jsou jednoznačně slepé.

   

  Na konci budete mít přání hned si to vyzkoušet na svých týmech. A nic jiného vás taky nečeká :-).

   

 • Program

  Coolna proběhne následovně

  10.00 - 11.30

  Rozdíl mezi odměnou a oceněním

  Jak jsme na tom a co nám oceňování přinese

  Představení pěti jazyků ocenění podle Garryho Chapmana

  11.30 - 12.30

  Slova ujištění – jak je využívat

  Čas a pozornost – být opravdu s nimi

   

  12.30 - 13.30

  Oběd

  13.30 - 16.00

  Skutky služby – jak přiložit ruku k dílu

  Dary – komu udělají radost a jaké

  Dotyk – opatrně a s respektem

   

 • Proč přijít?

  Dozvíte se, jak to dělají jinde!

  Inspirace

  Seznámíte se s pěti jazyky ocenění a objevíte jejich potenciál v praxi.

  Uslyšíte reálné náhledy a zkušenosti kolegů z jiných firem. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit výborné nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznáte se s kolegy teamleadery a zažijete je v praxi, budete mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů Vám může dát překvapivě snadno jasné odpovědi.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po Coolně konzultovat, radit se a sdílet.

 • Formát Coolny

  Neformální prostředí

  Coolny pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  Při Coolně sedíme v kruhu. Moderátoři hlídají, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Coolna je určena pro teamleadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

   

  Poskytuje prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozví jak to dělají v jiných call centrech. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  Coolna je pojata tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Coolnou Vás provede

  Zdeněk Bohuslav

  „Správné oceňování je jako živá voda. Myslím si, že se ve způsobech chválení pořád můžeme zdokonalovat. Myšlenky Garryho Chapmana jsou okamžitě přenositelné do praxe.“

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Registrace