• Jak díky svému "Flow" lépe vést svůj tým?

 •  

  Víte, že Mihaly Csikszentmihalyi objevil princip, který nazval „Flow“?

  Zjistil a ověřil na řadě pokusů, že když se člověk věnuje něčemu, co považuje za smysluplné a co ho baví, energii mu to nebere, naopak, práce ho těší a poskytuje mu pozitivní pocity. Má lepší výsledky. Lepší náladu, cítí se více spokojený, více šťastný. Činnost sama je mu odměnou, dobíjí ho.

  A víte, že tento „objev“ je 28 let starý? Také jste o něm ve škole ani na žádném manažerském školení neslyšeli?

  My až do loňska také ne ..:-).

   

  Začali jsme se o Flow více zajímat a dali jsme dohromady tento workshop pro leadery z kontaktních center (teamleadery a manažery). Jeho cílem je to, aby se účastníci dokázali do takového Flow při vedení svých týmů co nejčastěji „dostávat“.

  Nejdříve jim přineseme teoretické informace, aby rozuměli smyslu, kontextu a souvislostem, aby problematice Flow logicky rozuměli. Následně s nimi budeme jejich Flow při vedení jejich týmů hledat.

  Budeme účastníkům klást otázky na jejich Flow a účastníci workshopu si na ně budou na místě hledat odpovědi.

  Při jakých činnostech se v rámci vedení svých týmů cítí spokojení?

  Co je na vedení týmu baví?

  Jaké podmínky musí nastat, aby ve Flow byli?

  Co je ruší? Co je povzbuzuje?

   

  Na konci workshopu by každý měl na tyto otázky znát odpovědi.

  Účastníci by měli mít na konci workshopu energii a informace k tomu, aby se hned další den do nastolení podmínek pro své leaderské Flow pustili.

  Naším cílen je, aby Flow při vedení svých týmů co nejčastěji zažívali.

  Chceme, aby je jejich práce leadera víc bavila a cítili se při ní naplnění.

  Věříme, že díky tomu bude jejich tým spokojenější a výkonnější a je to bude daleko více bavit.

 • Program

  CoolWorkshop proběhne následovně

  broken image

  10.00 - 11.00

  Flow jako řád ve vědomí a vnímání

  Teoretický základ a příklady a výsledky reálných experimentů

  broken image

  11.00 - 12.30

  Osm ingrediencí Flow

  Myšlenková mapa všedního dne, sdílení, kdy jsem schopen nějakou z ingrediencí dosahovat, co musí nastat

  broken image

  12.30 - 13.30

  Oběd

  Společný oběd.

  broken image

  13.30 - 15.00

  Jak dosahovat Flow v praxi

  Tělo a flow, tvoření a flow, práce a flow, odpočinek a flow. Flow při činnostech vedení týmu – v kterých činnostech už ho zažívám? V čem bych ho chtěl co nejdříve zažívat? Co pro tuto změnu mohu konkrétně udělat? Flow experiment podle Mihalyho.

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového dozvědět a naučit!

  broken image

  Informace a rovnou jejich reálné využití

  Účastníci se dozvědí o zajímavém "novém" pohledu na vnitřní motivaci a jeden z jejích prvků. Najdou a pojmenují si činnosti, které je opravdu baví a dávají jim energii. Zjistí, jaké by si měli vytvářet podmínky, aby se při těchto činnostech cítili dobře a zvýšili jejich efektivitu a výsledky.

  broken image

  Společné tvořivé hledání

  Účastníci nebudou na své hledání sami. Uslyší to, na co si přišli ostatní účastníci a budou moci využít jejich zjištění a pohledů na věc.

  broken image

  Zlepšení v leadershipu

  Účastníci si doplní své leaderské znalosti o další střípek toho, jak mohou obohatit styl a metodu vedení svého týmu.

 • Formát CoolWorkshopu

  broken image

  Neformální prostředí

  CoolWorkshopy pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  broken image

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu sedíme v kruhu. Hlídáme, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit a dostalo se na jeho dotazy a připomínky.

  broken image

  Účastníci

  CoolWorkshop je určen pro manažery a teamleadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků z různých kontaktních center.

   

  Poskytuje prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozví jak to dělají v jiných call centrech. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  broken image

  Energie a zábava

  CoolWorkshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nejde o celodenní přednášku. Klíčovou formou je sdílení. Kde může každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím tomu, že jsme na světě především proto, abychom prožili život naplno. Dovednost dostávat se do Flow v tom může podle mé zkušenosti hodně pomáhat. Na cestě za Flow mám nejraději to, že hned vidíte konkrétní výsledky, prožíváte je a máte z nich radost".

  broken image

  Michal Beránek

  „Mám osobní velmi pozitivní zkušenost co je to vést týmy a být při tom ve Flow. Jak mě to v takové situaci baví, jak mi jde vedení týmu "samo", jak jsem autenticky inspirativní a podporující, jak to tým cítí a například celková atmosféra jednání či jiné práce týmu je úplně jiná. Přátelská, pozitivní, konstruktivní."

 • Cena

 • Registrace